Sürdürülebilirlik
için Stratejik
İş birlikleri

Biz
kimiz?

Katalist, sektörler arası iş birliğini gözeterek, sürdürülebilirlik ilkesi ile hareket eden bir girişimdir.

Kurumlara ve girişimlere farklı alanlarda geliştirdiğimiz modellerle çözümler üretiyoruz. İş birliği için farklı modeller üretme, hizmetlerin temelini oluşturan sürdürülebilirlik ve etkinlik odaklılık, bunun altında kesen bir tema olarak da inovasyon bu iş modelimizin temelini oluşturuyor.

Katalist deneyimli ve etkili uzman ekibi ile;

Strateji ve Tasarım Yönetimi

Paydaşlarımızın kendine özgü kurum kültürü ve farklı ihtiyaçları doğrultusunda sosyal yatırım, sosyal sorumluluk programlarını, katılımlı dönüşüm çalışmaları olarak tasarlamakta ve yönetmekteyiz. Sürdürülebilirlik ve KSS projeleri iletişimi konularında etkili adımlar atılabilmesi ve sonuçlar alınabilmesi için de çözüm ortaklığı yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik Hizmetleri & ESG Strateji ve Aksiyon Plan Tasarımı

Kurumların ESG (Çevresel, sosyal ve yönetişimsel) kriterleri çerçevesinde sürdürülebilir iş modellerini benimserken, etkilerini genişletmelerini ve derinleşmelerini sağlayan strateji ve aksiyon planı tasarlayarak, yönetiyoruz. Her kurumun Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda aksiyonlarına destek oluyoruz.

Kurum İçi Topluluk ve Etki Yatırımları Programları

Her bir kurum için özelleştirilmiş, kurumun ve insan kaynağı yapısının ihtiyaçları doğrultusunda, kurum kültürünün derinleşmesini sağlayacak değer yaratan ve etkisi yüksek çalışmaların gerçekleşmesini sağlamaktayız.

Sosyal Etki Yolculuğu ve Yönetimi

Sosyal girişimcilerin veya toplumsal fayda odaklı yaratıcı proje üretenlere yönelik olarak finansman kaynakları bulmaları için yönlendirirken, dönüşüm süreçlerinde ihtiyaçları olan konular üzerinden uzmanlık desteği sunuyor ve destekliyoruz. Doğru kurumsal yapıları oluşturmaları, programlamayı kurgulamalarında yol arkadaşlığı yapıyoruz.

Bizim
Hikayemiz

Biz her zaman insanların, toplumun ve çevrenin faydasının kolektif bir deneyim olduğuna inandık. Çünkü, kapsayıcı bir fayda üretme edimi ancak kapsayıcı bir iş birliği neticesinde güçlenir ve sürdürülebilir olur.

Uzun yıllar süren deneyimlerimizde gördük ki, bu kolektif çabayı en etkin kılan ve hayata geçme pratikliğini sağlayan şey doğru grupların hızlı biçimde bir araya gelmesi ve doğru iş bölümü ile herkesin en verimli olduğu alanı sahiplenmesi. Çünkü anlamlı fayda ve değer yaratacak faaliyetler için sorumluluğumuz fazla, kaynaklarımız ise sınırlı.

Katalist ile farklı aktörlerin birlikte yarattığı etkiyi ve iş birliklerini arttırarak sosyal faydanın artacağına olan inancımız ve bu doğrultuda oluşturduğumuz iş modelleri ile yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz.

İş Birliklerimiz

hadi
bir hikaye
yazalım…

hello@katalist.com